cart

Home > Informatie > Nolvadex, oestrogeenblokker, anabolenprofiel

Nolvadex, oestrogeenblokker, anabolenprofiel

Anabolenkoning | Geschreven op 01-01-2012 | Laatste update op 15-01-2021 | over Nolvadex, Tamoxifen Citrate, Profiel

Onderwerp: Nolvadex, Tamoxifen Citrate, werking, gebruik en bijwerkingen

Nolvadex, met als werkzame stof Tamoxifen Citrate, is het bekendste middel om de werking van oestrogeen tegen te gaan en te herstellen van een kuur. Lees meer over gebruik en bijwerkingen van Nolvadex.


Werkzame periode 5 tot 7 dagen
Toediening Pillen
Dosis 10 tot 40 mg/dag
Acne Mogelijk
Waterretentie Zelden
Hoge bloeddruk Zelden
Beschadiging lever Licht giftig voor de lever
Aromatisering Nee
DHT conversie Nee
Onderdr. hormoonprod. Nee
Extra  

Nolvadex blokkeert de oestrogeenreceptoren en daarmee de werking van oestrogeen. De werkzame stof is Tamoxifen Citrate. Dit is het bekendste middel om de werking van oestrogeen tegen te gaan en te herstellen van een kuur.


Werking van Nolvadex

Nolvadex is oorspronkelijk op de markt gebracht om de groei van borstkanker te vertragen. Oestrogeen zorgt ervoor dat de kanker hier sneller groeit en Nolvadex blokkeert de werking van het oestrogeen waardoor de groei vertraagd wordt. Tamoxifen Citrate is zelf een zeer mild oestrogeen wat zeer sterk bindt aan de oestrogeenreceptoren Het bindt veel sterker dan de meer heftige oestrogeenvarianten die geproduceerd worden door aromatase van veel anabole steroïden in het lichaam. Hierdoor bezet het de oestrogeenreceptoren zodat sterkere oestrogenen hun werk niet kunnen doen. Ook moet opgemerkt worden dat Nolvadex (en ook Clomid) een SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) is, het voorkomt de vorming van oestrogeen niet zoals aromataseremmers (Proviron, Arimidex, Letrozole, Exemestane) dat wel doen. Daarnaast zorgt nolvadex voor een stijging van LH (Luteinizing Hormone) en FSH (Follicle Stimulating Hormone). Deze twee hormonen, en dan met name LH, zorgen ervoor dat het lichaam meer Testosteron gaat produceren. Dit helpt bij het opnieuw opstarten van de lichaamseigen hormooproductie na een kuur.


Hoe Nolvadex gebruiken

Nolvadex kan op drie manieren toegepast worden: ten eerste kan het door vrouwelijke atleten gebruikt worden voor het verhogen van prestaties en om een droge look te verkrijgen, ten tweede kan het tijdens een kuur gebruikt worden om gynecomastie te voorkomen en ten slotte is het een zeer goed middel om na een kuur te herstellen en de eigen hormoonproductie weer op gang te brengen.
Voor het eerste hoeft maar een lage dosis gebruikt te worden, 10 mg per dag is genoeg. Hetzelfde geldt voor de tweede manier van gebruik. Wanneer tijdens een kuur gynecomastie optreedt moet snel begonnen worden met 10 tot 20 mg nolvadex per dag. Nadat de verschijnselen (gevoelige, pijnlijke of "puffy" uitziende tepels of harde schijven onder de tepels) verdwenen zijn moet nog een dag of 4 door gegaan worden met het gebruik van Nolvadex. Voor dit doel is nolvadex beter dan Clomid omdat het een sterkere werking heeft. Wanneer extreem veel aromatiserende anabolen genomen worden is ook een sterker middel als Arimidex nodig, maar Nolvadex moet daar de eerste dagen bij genomen worden omdat Arimidex (en de andere aromatase remmers: Letrozole en Exemestane) pas na een paar dagen werken.
Hoe lang Nolvadex gebruikt moet worden en welke dosis genomen moet worden tijdens de nakuur is afhankelijk van de kuur. Als vuistregel geldt dat tijdens de eerste helft van de nakuur de dosis 2 keer zo hoog is als tijdens de tweede helft. 2 weken 40 mg per dag gevolgd door 2 weken 20 mg per dag is bij de meeste kuren voldoende. De nakuur wordt bij een kuur met lange esters 2 weken na de laatste injectie gestart, bij korte esters 4 dagen tot een week na de laatste injectie en bij pillen de dag na de laatste inname. De nakuur duurt dan 3 tot 5 weken, afhankelijk van de lengte van de esters en onderdrukking van de lichaamseigen testosteronproductie door de genomen middelen.


Bijwerkingen van Nolvadex

De normale bijwerkingen die bij Nolvadex wel eens ervaren kunnen worden zijn acne en hoofdpijn, misselijkheid en braken en opvliegers. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatie optreden. Ook moeten vrouwen opletten dat ze tijdens het gebruik van Nolvadex niet zwanger worden omdat Nolvadex de werking van de pil (anticonceptie) verstoort. Verder staan op de bijsluiter nog een heleboel bijwerkingen zoals overmatig transpireren, duizeligheid, verstoorde werking van de darmen, haaruitval, uitslag op de huid, kramp in de benen, vochtretentie (paradoxaal met de werking van Nolvadex), onvoldoende doorbloeding van hart en bloedvaten en vorming van bloedstolsels die kunnen leiden tot een embolie. Bedenk wel dat Nolvadex een middel is om de groei van borstkanker te remmen en daardoor vaak langdurig genomen wordt door vrouwen. Juist de meest ernstige bijwerkingen komen bij langdurig gebruik voor. Bij een nakuur van maximaal 6 weken of bij het voorkomen van gynecomastie tijdens een kuur zullen vrijwel geen bijwerkingen ervaren worden.


Zie de bijsluiter van Nolvadex en Wikipedia over Nolvadex.