cart

Home > Disclaimer

Disclaimer


De gebruikte afbeeldingen zijn door ons bewerkt. Op geen enkele manier pretenderen wij dat de afgebeelde personen anabolen gebruiken.
Gebruik van anabolen geschiedt geheel op eigen risico. Zorg dat je voldoende informatie tot je neemt van verschillende bronnen. Voor gebruik altijd een huisarts raadplegen. Voeding- en trainingschema overeenkomstig de kuur afstemmen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verkeerd gebruik van welke aard dan ook. Gebruik anabolen nooit in combinatie met andere middelen zoals alcohol en/of drugs. Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappenlijk onderzoek en ervaring. Houd er echter rekening mee dat ieder persoon anders kan reageren op gebruik van anabolen en/of medicijnen.
Gebruik je medicijnen of heb je een chronische aandoening raadpleeg dan ALTIJD een huisarts voor gebruik.
Wij leveren niet aan personen jonger dan 18 jaar. Te allen tijde nemen wij ons het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden als wij misbruik vermoeden. In de praktijk kunnen we de leeftijd van onze klanten niet controleren, dus we vragen je om hierbij zelf je verantwoordelijkheid te nemen.
Alle gebruikte teksten zijn door ons geschreven waardoor er geen copyright infringements kunnen voorkomen.