Home > Informatie > Clomid, oestrogeenblokker, anabolenprofiel

Clomid, oestrogeenblokker, anabolenprofiel

Anabolenkoning | Geschreven op 01-01-2012 | Laatste update op 05-06-2020 | over Clomid, Clomiphene, Profiel

Onderwerp: Clomid, Clomiphene, werking, gebruik en bijwerkingen

Clomid, met als werkzame stof Clomiphene wordt door bodybuilders gebruikt om de werking van oestrogeen te blokkeren. Lees meer over het gebruik en de bijwerkingen van Clomid.

Werkzame periode 5 tot 7 dagen
Toediening Pillen
Dosis 50 tot 150 mg/dag
Acne Mogelijk
Waterretentie Nee
Hoge bloeddruk Zelden
Beschadiging lever Licht giftig voor de lever
Aromatisering Nee
DHT conversie Nee
Onderdr. hormoonprod. Nee
Extra  


Clomid, met als werkzame stof Clomiphene, is een middel dat gebruikt wordt om de vruchtbaarheid van vrouwen te verbeteren. Het is verwant aan Nolvadex.


Werking van Clomid

Net als Nolvadex, is Clomid een zeer mild oestrogeen wat zeer sterk bindt aan de oestrogeenreceptoren, het bindt sterker dan de meer heftige oestrogeenvarianten. Hierdoor bezet het de oestrogeenreceptoren zodat sterkere oestrogenen hun werk niet kunnen doen. Ook moet opgemerkt worden dat Nolvadex (en ook Clomid) een SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) is, het voorkomt de vorming van oestrogeen niet zoals aromataseremmers (Proviron, Arimidex en Femara) dat wel doen. Waar Nolvadex een positief effect heeft op de lichaamseigen hormoonproductie heeft Clomid hier een licht negatieve invloed op.


Clomid gebruiken

Clomid wordt voor 2 doelen gebruikt: ten eerste wordt het tijdens een kuur gebruikt om gynecomastie te voorkomen en ten tweede is het een goed middel, maar niet zo goed als Nolvadex, om na een kuur te herstellen en de eigen hormoonproductie weer op gang te laten komen.
Wanneer tijdens een kuur gynecomastie (gyno) optreedt moet snel begonnen worden met 50 tot 100 mg Clomid per dag. Nadat de verschijnselen verdwenen zijn moet nog een dag of 4 door gegaan worden met het gebruik van Clomid. Voor dit doel is Nolvadex beter dan Clomid omdat het een sterkere werking heeft. Wanneer extreem veel aromatiserende anabolen genomen worden is ook een sterker middel als Arimidex nodig, maar Clomid of Nolvadex moet daar de eerste dagen bij genomen worden omdat Arimidex (en de andere aromatase remmers: Femara en Hoe lang Clomid gebruikt moet worden en welke dosis genomen moet worden tijdens de nakuur is afhankelijk van de kuur. Als vuistregel geldt dat tijdens de eerste helft van de nakuur de dosis hoger is dan tijdens de tweede helft. 2 weken 150 mg per dag gevolgd door 2 weken 100 mg per dag is bij de meeste kuren voldoende. De nakuur wordt bij een kuur met lange esters 2 weken na de laatste injectie gestart, bij korte esters 4 dagen tot een week na de laatste injectie en bij pillen de dag na de laatste inname. De nakuur duurt dan 3 tot 5 weken, afhankelijk van de lengte van de esters en onderdrukking van de lichaamseigen testosteronproductie door de genomen middelen.


Bijwerkingen van Clomid

De normale bijwerkingen die bij Clomid wel eens ervaren worden zijn acne en hoofdpijn, vertroebeld zicht en opvliegers. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatie optreden. Ook moeten vrouwen opletten dat ze tijdens het gebruik van Clomid niet zwanger worden omdat Clomid de werking van de pil (anticonceptie) verstoort. Bij een nakuur van maximaal 6 weken of bij het voorkomen van gynecomastie tijdens een kuur zullen vrijwel geen bijwerkingen ervaren worden.